top of page

Anisha Orie

Bij Surya Veda ben ik werkzaam als psycholoog en bied ik met name behandelingen aan waarbij er gebruik wordt gemaakt van elementen uit de schematherapie, acceptance commitment therapy, EMDR en in mindere mate de cognitieve gedragstherapie. In elke sessie zal tevens de nadruk liggen op het meer in contact komen met het lichaam en daarmee emoties daadwerkelijk toe te laten en te voelen. Mijns inziens zal herstel namelijk pas kunnen plaatsvinden wanneer de samenwerking tussen lichaam en geest in balans is. Ik zal je hierbij begeleiden en ondersteunen met als uiteindelijke doel dat je de benodigde vaardigheden je eigen maakt zodat je vervolgens zonder mij en op eigen kracht je pad kan vervolgen.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Mijn verhaal

Mijn naam is Anisha Orie, een gepassioneerde psychologe met een master in de klinische psychologie. Met drie jaar ervaring in zowel de basis- als specialistische GGZ, breng ik een solide achtergrond en diepgaande kennis mee naar mijn werk. Momenteel werk ik in de ouderenzorg en ben ik bezig met mijn opleiding tot GZ-psycholoog. 

Tijdens mijn tijd als behandelaar in de reguliere GGZ viel het me op dat veel behandelingen zich voornamelijk richten op het cognitieve aspect en het praten over emoties. Deze benadering is vaak vrij analytisch van aard. Helaas gebeurt het te vaak dat cliënten na een afgesloten behandeling weer terugkeren naar de GGZ omdat hun klachten weer terugkeren of omdat ze andere klachten ontwikkelen. Mijn inziens is de analytische benadering van de GGZ, waarbij lichaam en geest in de meeste gevallen gescheiden behandeld worden, een van de redenen waarom cliënten kampen met terugkerende klachten. 

Zoals veel (recente) onderzoeken aantonen worden trauma’s bijvoorbeeld niet alleen in de hersenen opgeslagen, maar ook in het lichaam. Ook op persoonlijk niveau merk ik dat wanneer ik angst ervaar door een bepaalde trigger, ik dat met name voel in mijn lichaam; een knoop in mijn maag, gespannen schouders, last van mijn darmen. Door erover te praten, ervaar ik kortdurende verlichting, echter zal mijn lichaam (en daarmee mijn zenuwstelsel) nog steeds in opperste staat van paraatheid zijn. 

Door zowel binnen mijn werk als op persoonlijk niveau de noodzaak te voelen voor een behandeling die de verbinding geeft tussen lichaam en geest, ontstond bij mij de passie om hier een antwoord op te vinden. En hoe mooi is het dat dat antwoord is ontstaan door de kennis van mijn zus en mij te combineren en te komen tot Surya Veda.

Bij Surya Veda zie ik de mogelijkheid om in te spelen op de behoeften waar de reguliere GGZ momenteel nog niet aan kan voldoen. Ik ben ervan overtuigd dat onze benadering een waardevolle aanvulling is op het huidige behandelaanbod. Ik nodig je uit om verder te verkennen en te ontdekken hoe Surya Veda jou kan ondersteunen bij het overwinnen van psychische problemen en het bevorderen van welzijn op een dieper niveau

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page